Uncategorized

Seznam predpisov z delovnega področja srednješolskega izobraževanja/ Elenco delle norme di legge inerenti l’istruzione nelle scuole medie Zakon o gimnazijah Zakon o maturi Zakon o šolski prehrani Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja Elenco delle norme di legge inerenti il settore educazione ed istruzione

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja Elenco delle norme di legge inerenti il settore educazione ed istruzione Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI, Zakon o spremembah ZOFVI Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v…